Blog firmy CNCArt

pracownik przy tokarce

Tokarka czy frezarka? Różnice

Wszystkie operacje technologiczne są wykonywane w celu uzyskania wyrobów o określonej charakterystyce, ich użycie zależy więc od tego, jaki efekt ma zostać osiągnięty w konkretnym przypadku. Jeżeli chodzi o różne metody obróbki skrawaniem oraz wykorzystywane w niej narzędzia, to podobieństwa między nimi dotyczą metody, która jest stosowana dla uzyskiwania odpowiedniej geometrii przedmiotu obrabianego, jednak zarówno ich przebieg, jak i poszczególne etapy będą się znacznie różniły. Przyjrzyjmy się bliżej maszynom używanym do pracy z metalem i sprawdźmy, jakie są ich cechy.

Czytaj więcej

mężczyzna wykonujący pomiar

Jaki jest najskuteczniejszy sposób obróbki metalu?

Skuteczność obróbki metalu to pojęcie, które można rozumieć na różne sposoby, ponieważ może tu chodzić zarówno o szybkość uzyskania zamierzonych rezultatów, jak i osiągnięcie planowanej dokładności, a także różnorodność efektów, jakie można otrzymać w zależności od swoich potrzeb. W grę może też wchodzić ilość pojawiających się odstępstw, czy szanse na wystąpienie rozmaitych wad wynikających z charakteru wykorzystywanych procesów, a ponadto ich efektywność energetyczna czy wreszcie ilość powstających odpadów. Równie wysoką efektywność można więc osiągnąć, decydując się na obróbkę plastyczną, jak i termiczną czy obróbkę skrawaniem. Wybór technologii zależy jednak zwykle od tego, jaką geometrię ma przyjąć finalny wyrób.

Czytaj więcej

inżynierowi patrzący na plany

Budowa maszyn cnc

Nowoczesne maszyny i urządzenia wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych muszą zapewniać uzyskiwanie maksymalnej wydajności pracy przy utrzymywaniu optymalnego poziomu jakości oraz powinny umożliwiać daleko posuniętą optymalizację kosztów produkcji. Sposobem na realizację tych celów jest korzystanie ze sprzętu, który w jak największym stopniu jest zautomatyzowany, ponieważ nie tylko usprawnia to poszczególne operacje, ale także daje nad nimi większą kontrolę i ogranicza marnotrawstwo. Znakomitym przykładem takich rozwiązań są maszyny CNC, które mogą być używane do różnych form obróbki metalu – plastycznej, termicznej, lecz także ubytkowej przy użyciu odpowiednich narzędzi skrawających. Przekonajmy się, na czym polega ich funkcjonowanie i sprawdźmy, jakie są ich rodzaje.

Czytaj więcej

frezarka cnc

Kto najczęściej korzysta z obróbki CNC?

Przygotowanie elementów wykonanych z metalu może się odbywać przy zastosowaniu różnych technologii oraz wielu maszyn i urządzeń w zależności od tego, jaki rezultat ma zostać osiągnięty. Wśród najczęściej wybieranych znajdują się poszczególne typy obróbki plastycznej, takie jak np. cięcie na wykrojnikach lub kucie swobodne, a także obróbki ubytkowej – zarówno polegającej na użyciu elektroerozji, jak i prowadzonej metodą obróbki wiórowej. Do najpopularniejszych należy jednak obróbka skrawaniem, która wymaga użycia odpowiednio dopasowanych narzędzi skrawających, a w dzisiejszych realiach z reguły odbywa się na maszynach CNC. Przekonajmy się, czym one są i sprawdźmy, gdzie wykorzystuje się je najczęściej.

Czytaj więcej

obróbka CNC

Technologia obróbki CNC

Tradycyjna obróbka metalu była prowadzona z wykorzystaniem maszyn, które miały sterowanie ręczne. Wprowadzanie odpowiednich ustawień odbywało się sukcesywnie, w miarę postępów prac i było wykonywane przez doświadczonego operatora, który korzystając z urządzeń pomiarowych, weryfikował osiągnięcie właściwego wymiaru i przechodził do kolejnej czynności, posługując się dźwigniami i pokrętłami, które przy pomocy zębatek i krzywek zmieniały położenie elementów roboczych oraz ustalały prędkości ich przemieszczania się. W przypadku maszyn przystosowanych do obróbki CNC zarówno proces przygotowania, jak i przebieg całej operacji obróbkowej jest zupełnie inny, ponieważ łączy się z użyciem technik cyfrowych. Przekonajmy się, na czym polega obróbka CNC i jak wygląda.

Czytaj więcej

frez

Podstawowe narzędzia frezarskie

Odpowiednia obróbka metalu pozwala na wytworzenie elementów o założonej geometrii oraz wymiarach, a także poziomie wykończenia powierzchni. Do popularnych technologii wykorzystywanych w tym celu należą metody ubytkowe – toczenie, wiercenie i frezowanie. Ta ostatnia oferuje szczególnie duże możliwości, jeżeli chodzi o uzyskiwane kształty, co wiąże się jednak z koniecznością posłużenia się właściwie wybranymi narzędziami skrawającymi. W przypadku technologii frezowania będą to podstawowe odmiany frezów. Przekonajmy się, w jaki sposób działają oraz sprawdźmy, jakie są ich rodzaje.

Czytaj więcej

oprawki narzędziowe

Do czego służą oprawki narzędziowe?

Efektywność jest jednym z podstawowych czynników, które mają znaczenie w szeroko pojętym przemyśle. Aby jednak osiągać zamierzone cele i zyskiwać dobre wyniki, konieczne jest korzystanie z nowoczesnych, wydajnych narzędzi. Jeśli chodzi o dziedzinę, jaką jest użytkowanie narzędzi skrawających, niezwykle ważne jest wykorzystywanie tzw. oprawek narzędziowych. Czym one są? I do czego służą? Wyjaśniamy to w naszym artykule.  

Czytaj więcej

maszyna CNC

Nowoczesna technologia CNC

Obróbka metalu wymaga wysokiej precyzji oraz możliwości wykończenia powierzchni zgodnie z założeniami przyjętymi przez projektanta. Wśród najczęściej wykorzystywanych w tym celu technologii związanych z użyciem narzędzi skrawających jest zastosowanie maszyn CNC. Przekonajmy się, czym się one charakteryzują i zobaczmy, co można zyskać dzięki ich użyciu.

Czytaj więcej

maszyna CNC

Maszyny CNC a bezpieczeństwo

Nowoczesne procesy produkcyjne wymagają korzystania z rozwiązań, które zapewniają wysokie tempo pracy przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu jakości oraz oszczędności wykorzystywanych materiałów. W przypadku obróbki metalu powszechnie stosuje się więc maszyny CNC, które oferują wysoką powtarzalność, eliminują straty surowca pojawiające się wskutek błędów operatora, jak również oferują dużą dokładność. Plusem ich stosowania jest również poprawa bezpieczeństwa, choć obsługa sprzętu nadal wymaga respektowania podstawowych zasad BHP. Przekonajmy się, co wpływa na specyfikę użytkowania urządzeń sterowanych numerycznie.

Czytaj więcej

cnc

Jak często należy serwisować maszynę cnc?

Nowoczesna obróbka metalu jest z reguły zautomatyzowana i przeprowadzana pod kontrolą systemów informatycznych, które na bieżąco sprawdzają, czy są zachowane wszystkie parametry realizowanego procesu. Choć maszyny CNC znacznie ułatwiają i przyspieszają pracę, to tak, jak w przypadku obrabiarek sterowanych mechanicznie, konieczne jest dbanie o zachowanie, a nawet wydłużenie ich żywotności, jak również maksymalne zmniejszenie awaryjności. Przekonajmy się, jakie działania mogą pomóc w utrzymaniu sprawności sprzętu i ograniczeniu usterek.

Czytaj więcej