Budowa maszyn cnc

inżynierowi patrzący na planyNowoczesne maszyny i urządzenia wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych muszą zapewniać uzyskiwanie maksymalnej wydajności pracy przy utrzymywaniu optymalnego poziomu jakości oraz powinny umożliwiać daleko posuniętą optymalizację kosztów produkcji. Sposobem na realizację tych celów jest korzystanie ze sprzętu, który w jak największym stopniu jest zautomatyzowany, ponieważ nie tylko usprawnia to poszczególne operacje, ale także daje nad nimi większą kontrolę i ogranicza marnotrawstwo. Znakomitym przykładem takich rozwiązań są maszyny CNC, które mogą być używane do różnych form obróbki metalu – plastycznej, termicznej, lecz także ubytkowej przy użyciu odpowiednich narzędzi skrawających. Przekonajmy się, na czym polega ich funkcjonowanie i sprawdźmy, jakie są ich rodzaje.

Czym są maszyny CNC?

Maszyny CNC to obrabiarki, w których obsługa jest realizowana nie przy pomocy mechanicznej zmiany ustawień przez korzystanie z dźwigni czy pokręteł, a za sprawą komputera, który realizuje wcześniej przygotowany program, używając rozmaitych czujników zamontowanych w poszczególnych podzespołach i nadzoruje ich działanie, sprawdzając, czy parametry pracy mieszczą się w ustalonych przedziałach. Urządzenia sterowane komputerowo również wymagają pewnej aktywności ze strony operatora, jednak ma ona innych charakter, koncentrując się na przygotowaniu procesu tj. tworzeniu odpowiednich programów składających się z kolejnych sekwencji rozmaitych operacji, w wyniku których ma powstać wyrób odpowiadający stworzonemu przez projektanta modelowi cyfrowemu.

Maszyny CNC w obróbce metalu

Maszyny CNC przeznaczone do obróbki metalu to przede wszystkim tokarki, frezerki oraz wiertarki. Ich wykorzystywanie gwarantuje większą szybkość wykonywania poszczególnych zadań, uzyskiwanie dużej powtarzalności oraz wysokiej jakości, a także znaczną elastyczność, jeżeli chodzi o możliwość zmiany rodzaju realizowanych zadań. Urządzenia tego rodzaju oznaczają także większe uniezależnienie osiąganych wyników od błędów popełnianych przez operatorów oraz redukcję start wynikających z uszkodzeń materiału. Ważną możliwością będzie też scalenie sprzętu z systemami informatycznymi klasy MES, dającymi wgląd w stan poszczególnych maszyn, co ułatwia zarządzanie produkcją, a także pozwala na lepszą organizację pracy służb utrzymania ruchu.