Frezowanie - przegląd rozwiązań

Frezowanie jest jedną z najbardziej wszechstronnych metod obróbki metalu. Pozwala na uzyskiwanie powierzchni o różnej geometrii i stopniu wykończenia, dzięki stosowaniu frezów o rozmaitych właściwościach wynikających zarówno z ich budowy, jak i ukształtowania krawędzi tnących oraz materiału, z jakiego je wykonano. Przyjrzyjmy się bliżej typom frezów Kennametal i przekonajmy się, jakie są ich odmiany i możliwe zastosowania.

Frezy trzpieniowe

Wśród frezów można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje narzędzi ze względu na budowę ich korpusu, a zarazem sposób mocowania. W przypadku frezów o mniejszych średnicach dominują frezy trzpieniowe, nazywane niekiedy palcowymi. Składają się one z jednego elementu metalowego, który zarazem służy do osadzana w oprawce – w swej części chwytowej – jak i do wykonywania obróbki w części z krawędziami tnącymi. Część chwytowa występuje w różnych odmianach, m.in. z chwytem walcowym, stożkowym, czy ze spłaszczeniem. Równie urozmaicona może być część robocza, przybierając formę frezu z czołem prostym, kulistym albo kształtowym. Frezy trzpieniowe występują w odmianach czołowych – z ostrzami w części centralnej lub bez nich, jak również bocznychczołowo-bocznych, a zatem mogą pracować w różnych płaszczyznach. Frezy kształtowe umożliwiają nadawanie obrabianemu materiałowi geometrii wynikającej z formy, jaką mają ich krawędzie tnące. Wśród frezów kształtowych można znaleźć frezy teowe, typu jaskółczy ogon albo frezy odwrotne. Możliwe są też bardziej złożone kombinacje np. frezy ćwierćokrągłe.

Frezy nasadzane

Frezy nasadzane są używane tam, gdzie potrzebna jest duża średnica narzędzia. Mają one formę pierścienia, który osadza się na trzpieniu, a na jego zewnętrznym obwodzie znajdują się ostrza. Frezy nasadzane pracują więc swoją częścią boczną, nadając powierzchni kształt uzależniony od geometrii krawędzi tnących. Ze względu na rodzaj i ukształtowanie ostrzy wśród frezów nasadzanych można wyróżnić m.in. frezy piłkowe, kątowe jedno-, dwu- oraz obustronne symetryczne i niesymetryczne.

frezowanie