Gdzie najlepiej zrobić kurs na obrabiarki CNC?

CNC

Obecnie w przemyśle powszechnie wykorzystuje się maszyny sterowane numerycznie, czyli maszyny CNC, do obróbki materiałów. W związku z tym na rynku pracy można zauważyć bardzo duże zainteresowanie operatorami obrabiarek CNC. Co zrobić, aby zdobyć niezbędne umiejętności i kwalifikacje do obsługi tych maszyn? Najlepszym rozwiązaniem jest udział w specjalistycznym kursie zawodowym.

Kurs na operatora maszyn CNC

Kursy na operatorów maszyn CNC cieszą się obecnie coraz większym zainteresowaniem. Jest to szkolenie specjalistyczne, które najlepiej odbyć w sprawdzonej placówce, która zapewnia nie tylko dostęp do nowoczesnego sprzętu, ale również wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone przez doświadczonych wykładowców.

Podczas wyboru takiej placówki warto więc dowiedzieć się więcej na temat wyposażenia, na jakim szkolą się kursanci, liczby ćwiczeń praktycznych (im więcej, tym lepsze szanse na skuteczne utrwalenie wiedzy teoretycznej i zdobycie konkretnych umiejętności), wykładowców i ich zaplecza zawodowego. Liczy się również dobra organizacja kursu, rzetelność prowadzonych zajęć, a także możliwość uzyskania stosownego potwierdzenia ukończenia kursu (certyfikat). Każda szkoła, placówka czy organizacja, która spełnia te warunki, może być wzięta pod uwagę przez przyszłego kursanta.

Czego można nauczyć się podczas kursu na operatora maszyn CNC?

Kursy to przede wszystkim doskonała okazja do tego, aby zdobyć umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku operatora maszyn CNC. Podczas takich szkoleń kursanci mają okazję zdobyć gruntowną wiedzę na temat nowoczesnych technologii i zasad działania urządzeń sterowanych numerycznie. Najważniejsze są jednak kompetencje, jakie operator musi posiadać. Zaliczamy do nich m.in.: umiejętność odczytywania i interpretowania rysunku technicznego, pracy na kartezjańskim układzie współrzędnych, pisania prostych i zaawansowanych programów obróbki (również na podstawie rysunków technicznych), korzystania z narzędzi pomiarowych itd. Bardzo ważna jest także znajomość budowy i kinematyki tokarki i frezarki, funkcji oraz pulpitu sterowniczego, trybów pracy obrabiarki (m.in. JOG, MDI, AUTO), sposobów doboru parametrów skrawania i pomiarów wytwarzanych detali, a także korygowania ustawienia maszyny. Te i wiele innych umiejętności, jakie można zdobyć podczas kursu na obrabiarki CNC, pozwala w 100% wykorzystać potencjał tych maszyn.