Jak często należy serwisować maszynę cnc?

Nowoczesna obróbka metalu jest z reguły zautomatyzowana i przeprowadzana pod kontrolą systemów informatycznych, które na bieżąco sprawdzają, czy są zachowane wszystkie parametry realizowanego procesu. Choć maszyny CNC znacznie ułatwiają i przyspieszają pracę, to tak, jak w przypadku obrabiarek sterowanych mechanicznie, konieczne jest dbanie o zachowanie, a nawet wydłużenie ich żywotności, jak również maksymalne zmniejszenie awaryjności. Przekonajmy się, jakie działania mogą pomóc w utrzymaniu sprawności sprzętu i ograniczeniu usterek.

Jakie czynności serwisowe są niezbędne w przypadku maszyn CNC?

Dla zachowania urządzeń CNC w dobrej kondycji, konieczna będzie regularna kontrola stanu technicznego ich kluczowych podzespołów, a także wykonywanie okresowych konserwacji. Do najważniejszych zadań należy zapewnienie odpowiedniego smarowania poszczególnych elementów, co pozwoli na uniknięcie ich przegrzewania się oraz przyspieszonego ścierania powierzchni. Obejmuje to nie tylko samą aplikację środków smarnych, wykonywaną często za pomocą układów centralnego smarowania, ale również sprawdzenie ich parametrów i czystości. Ważny jest również stan wykorzystywanego chłodziwa i układów służących do jego podawania. Nie można ponadto zapominać o systematycznym usuwaniu powstających wiórów oraz wszelkiego rodzaju plam z płynów eksploatacyjnych.

Jaka powinna być częstotliwość serwisu maszyn CNC?

Zalecenia dotyczące terminów serwisowania maszyn CNC zależą od warunków określonych przez ich producenta. Poza interwencjami związanymi z nieprawidłowym działaniem lub awarią konkretnych podzespołów konieczne będą przeglądy okresowe wiążące się ze sprawdzeniem funkcjonowania podstawowych podzespołów oraz oprogramowania, a ich częstotliwość zależy od tego, jak intensywnie maszyna jest eksploatowana. W wielu przypadkach będą to terminy półroczne, które mogą być wydłużane najczęściej do 1 roku lub skracane do 6 miesięcy, a w wyjątkowych sytuacjach nawet do 3 miesięcy. Nie można jednak zapominać, że podstawą prawidłowej obsługi jest staranna konserwacja codzienna.

cnc