Jak prawidłowo dbać o obrabiarkę CNC?

CNC Obrabiarki CNC, czyli maszyny sterowane numerycznie, są obecnie coraz częściej wykorzystywane w wielu zakładach przemysłowych i warsztatach. Pozwalają na osiąganie znacznie lepszych rezultatów pod względem m.in. precyzji pracy, szybkości, wydajności. Są szczególnie przydatne w przypadku produkcji seryjnej. Aby jednak zapewniały bezproblemowe i długotrwałe działanie, warto zadbać zarówno o ich fachową obsługę, jak i bieżącą i okresową konserwację.

Zalecenia dotyczące obsługi obrabiarki CNC

Każda maszyna CNC powinna być obsługiwana przez osoby z odpowiednimi umiejętnościami, zgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami producenta. Operator musi dysponować niezbędną wiedzą, która pozwala na sprawne i prawidłowe korzystanie z obrabiarek. Powinien znać i praktycznie stosować wiedzę z zakresu m.in. technologii sterowania maszyn CNC, sterowania numerycznego, technologii komputerowej itd. Z tego też powodu każda osoba, która planuje podjąć pracę przy obsłudze obrabiarki CNC, musi przejść solidne szkolenie techniczne, obejmujące zagadnienia nie tylko z zakresu praktycznej obsługi maszyny, ale również jej konserwacji i BHP.

Kolejna kwestia to bezwzględne stosowanie się do zasad użytkowania danego modelu obrabiarki CNC — zwykle są one wyznaczane przez producenta.

Konserwacja bieżąca i okresowa

Aby w pełni wykorzystać potencjał obrabiarek CNC, należy zwrócić uwagę na prace konserwacyjne, zarówno okresowe, jak i bieżące. Ten rodzaj maszyn wymaga stałej i dość dużej uwagi w zakresie konserwacji, co w znacznym stopniu może przedłużyć żywotność wrzecion i obniżyć ewentualne koszty napraw. Kluczowe znaczenie ma regularna wymiana zużytych części maszyny, co przeciwdziała występowaniu przestojów w produkcji i strat produkcyjnych.

Systematycznie trzeba też wykonywać przeglądy serwisowe. Podczas takich przeglądów dokonuje się kontroli poszczególnych zespołów funkcyjnych, jak m.in. przewody, śruby kulowe, osie liniowe, prowadnice liniowe, systemy hydrauliczne itd. Konieczna jest także wymiana wszystkich filtrów oraz wentylatorów. Należy też dokonać szczegółowej kontroli wrzeciona, oceniając stan łożysk i pozycję wrzeciona, ilość smaru, szybkość napędu wrzeciona, intensywność drgań itp. Podczas przeglądu serwisowego tworzy się też kopię zapasową danych sterownika obrabiarki CNC.