Jaki jest najskuteczniejszy sposób obróbki metalu?

mężczyzna wykonujący pomiarSkuteczność obróbki metalu to pojęcie, które można rozumieć na różne sposoby, ponieważ może tu chodzić zarówno o szybkość uzyskania zamierzonych rezultatów, jak i osiągnięcie planowanej dokładności, a także różnorodność efektów, jakie można otrzymać w zależności od swoich potrzeb. W grę może też wchodzić ilość pojawiających się odstępstw, czy szanse na wystąpienie rozmaitych wad wynikających z charakteru wykorzystywanych procesów, a ponadto ich efektywność energetyczna czy wreszcie ilość powstających odpadów. Równie wysoką efektywność można więc osiągnąć, decydując się na obróbkę plastyczną, jak i termiczną czy obróbkę skrawaniem. Wybór technologii zależy jednak zwykle od tego, jaką geometrię ma przyjąć finalny wyrób.

Obróbka skrawaniem i jej skuteczność

Obróbkę skrawaniem stosuje się w przypadku, gdy uzyskane elementy mają wyróżniać się wysoką dokładnością wymiarową, niską chropowatością powierzchni oraz dość dużą złożonością, jeżeli chodzi o ich kształt. W sytuacji, gdy otrzymany wyrób ma być bryłą obrotową, korzysta się z techniki toczenia, natomiast przy bardziej skomplikowanych kształtach, a także przy wykonywaniu prostych operacji związanych np. z przygotowaniem wszelkiego rodzaju wpustów konieczne będzie posłużenie się frezowaniem. Do przygotowania otworów należy użyć wiercenia. Możliwe jest też dłutowanie oraz przeciąganie. Miarą skuteczności wszystkich technik obróbki skrawaniem będzie stopień, w jakim gotowy wyrób odzwierciedla założenia projektu. Znaczenie będzie też miał poświęcony jej czas oraz poziom związanych z nią kosztów.

Dlaczego skuteczność ma znaczenie?

Metody obróbki metalu są wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych. Ich skuteczność będzie się więc przekładała na efektywność działania firmy oraz poziom jej kosztów i zysków.