KTO MOŻE OBSŁUGIWAĆ MASZYNĘ CNC?

operator maszyny CNCMaszyny CNC są obecnie powszechnie wykorzystywane w różnych dziedzinach przemysłu. To podstawowe elementy wyposażenia wielu zakładów i warsztatów, znacząco usprawniają pracę, podnosząc jej wydajność i precyzję działań. Okazują się szczególnie przydatne wszędzie tam, gdzie odbywa się produkcja na przemysłową, masową skalę. Maszyny CNC w znaczącym stopniu odciążają pracowników, co jednak nie oznacza, że całkowicie ich zastępują. Nadal niezbędne są kompetentne osoby, które będą w stanie prawidłowo wykorzystać sprzęt sterowany komputerowo. Z tego artykułu dowiesz się, kto właściwie może obsługiwać maszynę CNC i jakie umiejętności są do tego niezbędne.

 

Operator maszyny CNC - specyfika zawodu

Obsługą maszyn CNC (ang.Computerized Numerical Control) zajmuje się operator. Musi on oczywiście posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe, chociaż obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie często wygląda nieco inaczej w różnych przedsiębiorstwach. Można jednak wyróżnić pewien zakres działań, który obowiązywać będzie zawsze. Do najważniejszych zadań operatora maszyn CNC zaliczamy m.in.:

  • ustawienie odpowiednich parametrów i mocowanie narzędzi,
  • kontrolowanie przebiegu pracy maszyny,
  • dbanie o jakość wykonywanych przez maszynę elementów,
  • diagnozowanie i serwisowanie sprzętu,
  • programowanie maszyny CNC,
  • korygowanie błędów programistycznych.

Jak więc nietrudno się domyślić, bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego trudno byłoby wykonywać obowiązki na stanowisku operatora maszyn CNC. Aby zdobyć stosowne uprawnienia, należy więc podnieść swoje kwalifikacje, np. poprzez udział w odpowiednim kursie.

 

Operator maszyn CNC - jak zdobyć kwalifikacje?

Aby zdobyć stosowne kwalifikacje operatora maszyn CNC, w pierwszej kolejności należy wziąć udział w stosownym kursie zawodowym, podczas którego można zdobyć stosowną wiedzę oraz przygotowanie praktyczne do pracy w zawodzie. Ze względu na coraz powszechniejsze zastosowanie urządzeń sterowanych numerycznie takich kursów jest obecnie organizowanych coraz więcej. Po ukończeniu takiego kursu można uzyskać stosowny certyfikat, potwierdzający umiejętności.