Kto najczęściej korzysta z obróbki CNC?

frezarka cncPrzygotowanie elementów wykonanych z metalu może się odbywać przy zastosowaniu różnych technologii oraz wielu maszyn i urządzeń w zależności od tego, jaki rezultat ma zostać osiągnięty. Wśród najczęściej wybieranych znajdują się poszczególne typy obróbki plastycznej, takie jak np. cięcie na wykrojnikach lub kucie swobodne, a także obróbki ubytkowej – zarówno polegającej na użyciu elektroerozji, jak i prowadzonej metodą obróbki wiórowej. Do najpopularniejszych należy jednak obróbka skrawaniem, która wymaga użycia odpowiednio dopasowanych narzędzi skrawających, a w dzisiejszych realiach z reguły odbywa się na maszynach CNC. Przekonajmy się, czym one są i sprawdźmy, gdzie wykorzystuje się je najczęściej.

Czym są maszyny CNC?

Maszyny CNC to urządzenia, w których sterowanie pracą odbywa się przy wykorzystaniu komputera, który realizuje wcześnie przygotowany program obróbki. Powstaje on na bazie modelu trójwymiarowego opracowanego w oprogramowaniu klasy CAD, na podstawie którego tworzy się sekwencję kolejnych czynności, jakie mają być zrealizowane wraz z określeniem ich podstawowych parametrów – rodzaju narzędzia, jego prędkości przemieszczania się oraz ścieżki, jaką ma przebyć. Przygotowany program może zakładać także zmiany używanego oprzyrządowania. Cechą maszyn CNC jest to, że są one w stanie odwzorowywać w świecie rzeczywistym stworzony cyfrowo układ odniesienia, nadzorując ruch poszczególnych podzespołów dzięki precyzyjnym serwomechanizmom oraz wielu czujnikom określającym położenie i stan głowicy roboczej względem materiału obrabianego.

Gdzie stosuje się obróbkę CNC?

Obróbka CNC może być stosowana w przypadku wielu typów materiałów oraz różnych technologii. Sprzęt tego typu jest jednak najczęściej używany przy frezowaniu, toczeniu oraz wierceniu, a więc obróbce skrawaniem. Dość często jest też wykorzystywany podczas cięcia mechanicznego i termicznego np. laserem, strumieniem wody i piłą taśmową. Jest przydatny także przy obróbce plastycznej np. gięciu, czego przykładem mogą być choćby prasy krawędziowe.