Maszyny CNC a bezpieczeństwo

Nowoczesne procesy produkcyjne wymagają korzystania z rozwiązań, które zapewniają wysokie tempo pracy przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu jakości oraz oszczędności wykorzystywanych materiałów. W przypadku obróbki metalu powszechnie stosuje się więc maszyny CNC, które oferują wysoką powtarzalność, eliminują straty surowca pojawiające się wskutek błędów operatora, jak również oferują dużą dokładność. Plusem ich stosowania jest również poprawa bezpieczeństwa, choć obsługa sprzętu nadal wymaga respektowania podstawowych zasad BHP. Przekonajmy się, co wpływa na specyfikę użytkowania urządzeń sterowanych numerycznie.

Dlaczego maszyny CNC oferują większy poziom bezpieczeństwa?

Korzystanie z maszyn CNC oznacza o wiele mniejsze narażenie na ryzyko wypadku niż w przypadku maszyn sterowanych mechanicznie. Operator urządzenia nie ma na ogół żadnego kontaktu z elementami ruchomymi, co było powszechne przy starszych obrabiarkach. Jest również odseparowany od części, które mogą się w sporym stopniu rozgrzewać. Wprowadzanie ustawień z poziomu panelu operatora oznacza, że osoba obsługująca maszynę nie musi mieć kontaktu ze stosowanymi chemikaliami w postaci chłodziwa oraz rozmaitych smarów. Z uwagi na stosowane zabezpieczenia w postaci czujników otwarcia osłon oraz uniesienia pokryw zabezpieczających poszczególne mechanizmy i powszechnie używanych fotokomórek, niebezpieczeństwo znalezienia się w strefie zagrożenia jest tu o wiele niższe.

O czym trzeba pamiętać przy obsłudze maszyn CNC?

Operatorzy maszyn CNC powinni ściśle przestrzegać zaleceń producenta maszyny co do sposobu wykonywania wszystkich czynności związanych z jej obsługą. W instrukcjach oraz na poszczególnych elementach umieszcza się dodatkowe ostrzeżenia przestrzegające przed szczególnymi zagrożeniami, których nie wolno lekceważyć. Do czynników niebezpiecznych należy m.in. hałas generowany podczas obróbki, który może wymagać wykorzystywania ochronników słuchu. Trzeba pamiętać także o zakazie samowolnego demontażu osłon oraz stosowaniu w razie potrzeby środków ochrony indywidualnej, np. gogli przeciwodpryskowych.

maszyna CNC