Nowoczesna technologia CNC

Obróbka metalu wymaga wysokiej precyzji oraz możliwości wykończenia powierzchni zgodnie z założeniami przyjętymi przez projektanta. Wśród najczęściej wykorzystywanych w tym celu technologii związanych z użyciem narzędzi skrawających jest zastosowanie maszyn CNC. Przekonajmy się, czym się one charakteryzują i zobaczmy, co można zyskać dzięki ich użyciu.

Na czym polega technologia CNC?

Obróbka CNC (Computerized Numerical Control) wiąże się z korzystaniem z maszyn, których działanie jest nadzorowane przez komputer realizujący przygotowany wcześniej program obróbki. Jest on tworzony na podstawie trójwymiarowego cyfrowego modelu powstającego przy użyciu oprogramowania typu CAD (Computer Aided Design), który jest przetwarzany do postaci akceptowalnej przez programy CAM (Computer Aided Manufacturing). Proces ten polega na stworzeniu zestawu instrukcji sterujących poszczególnymi czynnościami realizowanymi przez obrabiarkę. Obejmują one rodzaj potrzebnego narzędzia, parametry jego pracy np. prędkość posuwu czy ilość obrotów, położenie początkowe i końcowe, a także trajektorię, po jakiej ma się ono poruszać. W większości przypadków w grę wchodzi wieloetapowa procedura, nierzadko związana ze zmianą oprzyrządowania.

Co daje wykorzystywanie technologii CNC?

Technologia CNC oznacza uzyskiwanie wysokiej powtarzalności, a także wyeliminowanie błędów wynikających z pomyłek operatora urządzenia, które często zdarzają się w przypadku obrabiarek sterowanych manualnie. Plusem maszyn CNC jest także możliwość uzyskiwania wyższych prędkości pracy, szybszego przezbrajania i przygotowania do działania. Będzie się ona sprawdzała zarówno przy produkcji wielko- i średnioseryjnej, jak i przy tworzeniu prototypów lub elementów o szczególnie wysokim stopniu złożoności. Do korzyści z używania obrabiarek CNC należy zaliczyć możliwość niezwykle szybkiej zmiany rodzaju wykonywanych zadań, a w przypadku dużych firm produkcyjnych włączenie sprzętu bezpośrednio do oprogramowania klasy MES (Manufacturing Execution System), które zbiera informacje potrzebne do sprawnego zarządzania optymalnym wykorzystaniem mocy wytwórczych i utrzymaniem ruchu.

CNC