Podstawowe narzędzia frezarskie

frezOdpowiednia obróbka metalu pozwala na wytworzenie elementów o założonej geometrii oraz wymiarach, a także poziomie wykończenia powierzchni. Do popularnych technologii wykorzystywanych w tym celu należą metody ubytkowe – toczenie, wiercenie i frezowanie. Ta ostatnia oferuje szczególnie duże możliwości, jeżeli chodzi o uzyskiwane kształty, co wiąże się jednak z koniecznością posłużenia się właściwie wybranymi narzędziami skrawającymi. W przypadku technologii frezowania będą to podstawowe odmiany frezów. Przekonajmy się, w jaki sposób działają oraz sprawdźmy, jakie są ich rodzaje.

Frezy trzpieniowe i boczne

Podstawowy podział frezów może obejmować albo budowę samego narzędzia, albo rodzaj obróbki, jaką można prowadzić z jego użyciem. W pierwszym przypadku w grę wchodzą frezy trzpieniowe oraz frezy nasadzane, a w drugim frezy do obróbki kształtowej lub punktowej. Frezy trzpieniowe to narzędzia, które składają się z osadzanego w oprawce korpusu, który zawiera ostrza z krawędziami tnącymi znajdującymi się w części bocznej albo czołowej. Popularne są także frezy czołowo-boczne. Ostrza mogą być wykonane z tego samego metalu co korpus, lub innego np. węglików czy diamentu syntetycznego trwale z nim połączonego choćby za sprawą lutowania. Możliwe są też ostrza wymienne. We frezach nasadzanych ostrza są zamocowane na obwodzie korpusu, a narzędzia te służą do obróbki bocznej.

Frezy do obróbki kształtowej i punktowej

Frezy kształtowe pozwalają na uzyskanie potrzebnej geometrii za sprawą odpowiednio przygotowanych krawędzi tnących. W wyniku ich użycia przedmiot obrabiany będzie odzwierciedleniem ukształtowania ostrzy. Najczęściej korzysta się z nich przy prostszych operacjach obróbkowych np. przygotowywaniu rowków i fazowaniu krawędzi. Frezy do obróbki punktowej pozwalają na odspajanie naddatku i odsłanianie pożądanego kształtu przedmiotu obrabianego za sprawą ścieżki, po której są przesuwane podczas pracy obrabiarki. Rozwiązanie to dobrze sprawdza się w przypadku frezarek CNC, dając możliwość uzyskania niemal dowolnie ukształtowanych powierzchni.