RODZAJE OBRABIAREK DO METALU

obrabiarka metalu Obrabiarki to inaczej urządzenia służące do kształtowana przedmiotów. W zależności od metody, jaką wybieramy, obrabiarki dzieli się na skrawające oraz takie do obróbki plastycznej.

 

Wyróżnia się obrabiarki:

 • ogólnego przeznaczenia - służące do zróżnicowanych prac. Dzięki swojej uniwersalności używane są we wszystkich gałęziach przemysłu,
 • specjalne - wykorzystywane do zadań polegających np. na wykonywaniu jednej, powtarzalnej operacji lub obróbki seryjnej takich samych przedmiotów,
 • specjalizowane - do wykonywania prac w węższym zakresie (frezarki, tokarki itp.). Są technologicznie przystosowane do wykonywania określonych działań (np. obróbka otworów, frezowanie).

Różnice przejawiają się również w skali automatyzacji obrabiarki. Możemy więc wyróżnić obrabiarki automatyczne, półautomatyczne, a także obsługiwane ręcznie lub za pomocą programu sterującego. Rozróżniamy też obrabiarki tzw. wysoko dokładne oraz zwykłej dokładności, przy czym nazwy te określają poziom precyzji obróbki. Ponadto obrabiarki dzielimy pod względem sposobu obróbki oraz wagi i rozmiaru. Możemy tu wymienić m.in. wiertarki, szlifierki, frezarki czy tokarki.

Kolejnym czynnikiem definiującym rodzaj obrabiarki jest jej konstrukcja. Wyróżniamy więc m.in. obrabiarki:

 • pionowe,
 • poziome,
 • bębnowe,
 • karuzelowe,
 • jednostojakowe,
 • dwustojakowe,
 • jednowrzecionowe,
 • wielowrzecionowe.

 

Symbole stosowane dla poszczególnych typów obrabiarek do metalu

Ponieważ stosowanie pełnych nazw urządzeń do obróbki mogłoby okazać się problematyczne np. podczas umieszczania w dokumentacji, opracowano szereg symboli ułatwiających orientowanie się w ich poszczególnych rodzajach. Przykładowo pełen symbol dla obrabiarek skrawających zawiera następujące znaki:

 1. litera M - symbol obrabiarek skrawających,
 2. cyfra o 1 do 9 - wskazująca grupę obrabiarek, do której należy dane urządzenie,
 3. liczba od 11 do 99 - wskazująca rodzaj obrabiarki, zakończona kropką,
 4. liczba od 01 do 09 - wskazująca odmianę obrabiarki,
 5. ułamek - w jego liczniku znajdują się tzw. wymiary charakterystyczne urządzenia, a w mianowniku moce kW dla każdego silnia napędowego ze znakami dodawania pomiędzy wartościami,
 6. litera - m (mała), s (średnia) lub w (wielka), wskazująca na rozmiar obrabiarki,
 7. dodatkowy znak - może wskazywać na inwentarz użytkownika, wytwórnię lub inną preferowaną wartość.