Tokarka czy frezarka? Różnice

pracownik przy tokarceWszystkie operacje technologiczne są wykonywane w celu uzyskania wyrobów o określonej charakterystyce, ich użycie zależy więc od tego, jaki efekt ma zostać osiągnięty w konkretnym przypadku. Jeżeli chodzi o różne metody obróbki skrawaniem oraz wykorzystywane w niej narzędzia, to podobieństwa między nimi dotyczą metody, która jest stosowana dla uzyskiwania odpowiedniej geometrii przedmiotu obrabianego, jednak zarówno ich przebieg, jak i poszczególne etapy będą się znacznie różniły. Przyjrzyjmy się bliżej maszynom używanym do pracy z metalem i sprawdźmy, jakie są ich cechy.

Na czym polega obróbka skrawaniem?

Obróbka skrawaniem polega na odspajaniu zbędnego materiału w postaci wiórów za sprawą narzędzia z krawędzią tnącą o twardości większej niż stop, z jakiego wykonuje się konkretny element.

Jak działa tokarka, a jak frezarka?

Tokarka to urządzenie, które służy do uzyskiwania elementów o geometrii będącej odwzorowaniem brył obrotowych. W grę mogą tu wchodzić wszelkiego rodzaju wałki, koła pasowe, stożki, ale także tuleje i cylindry. Tokarki pracują wprawiając materiał obrabiany w rotację, i odspajając od niego naddatek przez przemieszczanie noża tokarskiego wzdłuż osi obrotu, a także zbliżając go do niej i oddalając. W zależności od typu noża uzyskane kształty mogą być odbiciem ukształtowania krawędzi tnącej, ścieżki, po jakiej poruszało się narzędzie albo obu tych czynników. W przypadku frezarki w ruch obrotowy wprawiane jest narzędzie, czyli frez. Może on mieć krawędzie tnące na swym obwodzie, powierzchni czołowej albo w obu tych miejscach. Uzyskany rezultat obróbki będzie zależał od geometrii ostrzy, a także ścieżki ruchu frezu oraz zmianie wzajemnego położenia materiału obrabianego i narzędzia spowodowanego ruchem głowicy albo zmianą pozycji stołu.