Co to jest frez palcowy?

Obróbka skrawaniem jest jednym z najpopularniejszych sposobów kształtowania metalu, zwłaszcza w przypadku elementów, które mają mieć złożoną geometrię i wysoką jakość wykończenia wszystkich powierzchni. Popularną techniką skrawania jest frezowanie metalu, które przeprowadza się za pomocą wprawianych w ruch obrotowy frezów, przemieszczających się w stosunku do obrabianej powierzchni po określonej trajektorii. Mogą one występować w dwóch podstawowych odmianach – jako frezy nasadzane oraz frezy palcowe. Przyjrzyjmy się bliżej specyfice frezów palcowych oraz zobaczmy, jak są zbudowane i w jaki sposób pracują.

Jak są zbudowane frezy palcowe?

Frezy palcowe są narzędziami, w których część służąca do mocowania w głowicy frezarki jest trwale zespolona z częścią, w której znajdują się krawędzie tnące. Frezy palcowe są nazywane także trzpieniowymi, a ich specyficzna konstrukcja umożliwia stosunkowo łatwe wykonywanie narzędzi o niewielkiej średnicy. Nie oferuje się frezów trzpieniowych o dużych rozmiarach, ponieważ przysparzałoby to kłopotów z ich mocowaniem w oprawkach frezarek i znacznie podnosiłoby koszty wykonania, a masa samego narzędzia byłaby w ten sposób niepotrzebnie zwiększona. Frezy trzpieniowe mogą pracować swoją powierzchnią boczną, a więc przemieszczając się równolegle lub pod kątem do osi obrotu, a także powierzchnią czołową, a zatem również wzdłuż osi obrotu. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z frezami walcowymi, a w drugim z frezami czołowymi. W niektórych przypadkach frezy palcowe wykorzystują obie powierzchnie robocze jednocześnie – mówimy wówczas o frezach walcowo-czołowych.

 

frez palcowy

Jakie są rodzaje frezów palcowych?

Frezy palcowe mogą być oferowane jako konstrukcje klasyczne lub frezy kształtowe, a więc takie, w których uzyskiwany podczas frezowania kształt odpowiada geometrii krawędzi tnących frezu. Narzędzia tego rodzaju są wykorzystywane dla szybszego uzyskiwania nietypowego profilu. Frezy trzpieniowe występują też w odmianach wyposażonych w ostrza centralne, tj. takie, które znajdują się na całej powierzchni czołowej – mogą się wówczas przesuwać osiowo – oraz pozbawionych ostrzy w części centralnej, na ogół przy większych średnicach. Różne są też materiały, z jakich wykonywane są frezy palcowe – od stali szybkotnącej po węgliki.