Frezy palcowe do metalu

Obróbka skrawaniem to jedna z najpopularniejszych metod pozwalających na kształtowanie metalu, zwłaszcza w przypadku elementów, które mają mieć złożoną geometrię i wysoką jakość wykończenia powierzchni. Popularną techniką skrawania jest frezowanie metalu, które przeprowadza się za pomocą wprawianych w ruch obrotowy frezów, przemieszczających się w stosunku do obrabianej powierzchni po określonej trajektorii. Mogą one występować w kilku odmianach, a jedną z najpopularniejszych z nich są frezy palcowe.

 

Czy są frezy palcowe?

Frezy palcowe do metalu nazywane również frezami trzpieniowymi charakteryzują się tym, że część służąca do mocowania w głowicy frezarki jest trwale zespolona z częścią, w której znajdują się krawędzie tnące. Specyficzna konstrukcja umożliwia stosunkowo łatwe wykonywanie narzędzi o niewielkiej średnicy. Frezy trzpieniowe mogą pracować swoją powierzchnią boczną, a więc przemieszczając się równolegle lub pod kątem do osi obrotu, a także powierzchnią czołową, a zatem również wzdłuż osi obrotu. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z frezami walcowymi, a w drugim z frezami czołowymi. W niektórych przypadkach frezy palcowe wykorzystują obie powierzchnie robocze jednocześnie – mówimy wówczas o frezach walcowo-czołowych.

Frezy palcowe mogą być oferowane jako konstrukcje klasyczne lub frezy kształtowe, a więc takie, w których uzyskiwany podczas frezowania kształt odpowiada geometrii krawędzi tnących frezu. Ponadto frezy tego typu występują też w odmianach wyposażonych w ostrza centralne oraz pozbawionych ostrzy w części centralnej, na ogół przy większych średnicach. Różne są też materiały, z jakich wykonywane są frezy palcowe – od stali szybkotnącej po węgliki spiekane. Poznaj nasza ofertę frezów palcowych do metalu.  

 

Niektóre treści, grafiki i zdjęcia pochodzą ze strony www.kennametal.com